Więźby dachowe

Zajmujemy się produkcją więźb dachowych. Wykonujemy podstawowe rodzaje konstrukcji różniące się między sobą zastosowaniem. Służymy pomocą w doborze odpowiedniego rodzaju więźby dachowej, uwzględniając możliwości techniczne danego budynku. Do produkcji więźb wykorzystujemy wysuszone i zaimpregnowane drewno, pochodzące z drzew iglastych, takich jak świerk oraz jodła.

Więźby dachowe składają się z takich elementów, jak m.in.:

  • wieniec – służy do zabezpieczania ściany domu przed rozsunięciem lub przewróceniem;
  • kalenica – górna krawędź dachu służąca do połączenia połaci dachowych;
  • murłata – odpowiada za przenoszenie obciążenia z więźby dachowej na ściany;
  • krokiew dachowa – belka służąca do przytwierdzania wspierających elementów, takich jak łaty i płatwie;
  • płatew – element nośny całej konstrukcji dachu stanowiący podporę krokwi;
  • wiązar – element nośny odpowiadający za przenoszenie obciążeń na podpory główne.

Oferowane przez nas więźby dachowe możesz zakupić w Kielcach, Radomiu, Skarżysku-Kamiennej, Końskich oraz w Szydłowcu.

 

Więźba dachowe

Rodzaje więźby dachowej

Więźba krokwiowa

Więźba krokwiowa stosowana jest przy rozpiętości ścian zewnętrznych budynku mniejszej niż 6 m i nachyleniu połaci dachowej wynoszącym od 40 do 60 stopni. Więźba ta posiada krokwie łączone w kalenicy. Ich długości nie przekracza 4,5 m. Więźba krokwiowa jest bardzo często wykorzystana w budownictwie mieszkalnym.

Więźba jętkowa

Więźba jętkowa znajduje swoje zastosowanie w sytuacjach, gdy rozpiętość między ścianami zewnętrznymi budynku przekracza 6 m. W jej budowie wyróżniamy jętkę, czyli belkę mocowaną w połowie długości krokwi, która odpowiada za stabilizację i wspiera konstrukcję dachu.

Więźba płatwiowo-kleszczowa

Więźba płatwiowo-kleszczowa sprawdza się doskonale przy rozpiętości między ścianami budynku nieprzekraczającej 12 m. Posiada murłaty, dodatkowe krokwie podpierane na płatwiach pośrednich, a także kleszcze odpowiadające za usztywnienie więźby.